تغییر فاز ( مایع به بخار یا بخار به مایع ) در تمامی فرایندهای تقطیر اتفاق می افتد. در فرایندهای چند مرحله ای تغییر فاز در دو طرف سطح انتقال گرما اتفاق می افتد. در فرایند MSF، در خارج از لوله ها، عمل میعان انجام می شود، در صورتی که داخل لوله ها هیچ یک از دو عمل میعان و یا جوشیدن اتفاق نمی افتد و تنها آب دریا تا حدی که به گرمای محسوس برسد، گرم می شود.

 

مطلب کامل را در سرعت انتقال گرما بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

در سیستم های تبخیری MVC، به منظور تبخیر آب، از گرمای تولید شده در فرایند متراکم سازی مکانیکی به جای بخار حاصل از جوشاندن، استفاده می شود.

 

مطلب کامل را در متراکم سازی مکانیکی بخار آب بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

واحدهای هیبرید شیرین سازی آب دریا، از به کارگیری دو فرایند حرارتی و غشایی، همراه با نیروگاه تولید الکتریسیته به وجود می آیند.

 

ادامه مقاله را در واحدهای هیبرید (مرکب) بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

یک واحد تولید انرژی با توربین گازی می تواند با واحد تقطیر جفت شود و این در صورتی است که انرژی حرارتی حاصل از اگزوز توربین برای تولید بخار با فشار پایین، در دیگ به کار رود. این دیگ بخار، ژنراتور بخار بازیافت حرارت (HRSG) نیز نامیده می شود و این ساختار، سیکل ساده نام دارد. 

 

ادامه مقاله را در نیروگاه های توربین گازی و سیکل ترکیبی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

در یک نیروگاه توربین بخار تک منظوره، جریان بخار با فشار بالا به وسیله یک توربین متراکم کننده در شرایط خلا قرار گرفته و توربین، انرژی الکتریکی تولید می کند و بخار خارج شده از آن در دمایی کمی بالاتر از آب سرد متراکم می گردد.

 

اطلاعات بیشتر را در نیروگاه های توربین بخار بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

بین نمک زدایی آب دریا و مقدار انرژی الکتریکی تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد. به دلیل تشابهی که بین سازه های مورد نیاز و نوع بهره برداری واحدهای بزرگ آب شیرین کن و نیروگاه های برق وجود دارد، معمولا این واحدها در نزدیکی یکدیگر احداث می شوند.

 

مقاله را در منابع انرژی و نیروگاه های دومنظوره ادامه دهید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

تا سال 1990، MSF معمول ترین روش برای شیرین سازی آب دریا بود. در فرایند MSF جریانی از آب دریای گرم شده در یک مجرا وجود داشته که این مجرا می تواند تا 40 محفظه یا مرحله رادر برداشته باشد و هر مرحله در فشاری کمتر از فشار مرحله قبلی کار می کند.

فشار پایین تر موجب می شود که آب داغ دریا، به مجرد ورود به مرحله جدید شروع به جوشیدن نماید. این عمل جوشیدن سریع و شدید، بخشی از آب دریا را بی درنگ تبخیر کرده یا به طور ناگهانی به بخار تبدیل می نماید. فرایند تبخیر ناگهانی ( یا فلاشینگ ) آب دریا را که غلیظ شده، سرد می کند و اجازه می دهد تا با محیط جدید محفظه ( مجاور ) به تعادل ترمودینامیکی برسد. بخار ناگهانی به سرعت بالا رفته و از میان فیلتر عبور می کند تا قطره های آب شور که همراه آن هستند، حذف شوند. بخار پاک و تمیز از اطراف لوله های حاوی آب سرد دریا، عبور می نمایند به طوری که متراکم شده به آب خالص و مقطر تبدیل می شود.

ادامه مطلب را می توانید در تبخیر ناگهانی چند مرحله ای بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

مانند هر سیستمی که در محیط آب دریا کار می کند، موضوع خوردگی باید به عنوان یکی از مسایل مهم بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. دمای بالا که از خصوصیات سیستم های تقطیر می باشد، میزان خوردگی را به مقدار زیادی افزایش می دهد. بنابراین لازم است که برای ساختمان واحدهای جداگانه سیستم و با توجه به عمر سرویس دهی آنها، انتخاب مواد مناسب صورت گیرد.

 

ادامه مطلب را در مواد قابل استفاده در ساخت سیستم های تقطیر آب بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

شکل گیری رسوب یا رسوب گذاری به عنوان معمول ترین مساله بهره برداری در سیستم تقطیری مطرح است. هنگامی که آب خالص از آب شور ( دریا ) بخار می شود، میزان نمک های با قابلیت انحلال ناچیز افزایش می یابند که در نتیجه آن به صورت رسوب سخت بر سطوح انتقال حرارت ته نشین می شوند. حضور رسوبات به کاهش اجتناب ناپذیر میزان راندمان و سطح کارایی سیستم منجر می گردد.

 

ادامه مقاله را در تشکیل رسوب و پاکسازی آن در سیستم های تقطیر آب بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

با شروع قرن بیست و یکم کاربردهای مختلف ازن به شدت رو به گسترش است. در قرن گذشته استفاده از ازن عمدتا منحصر به تصفیه آب و فاضلاب ها می شد و استفاده های دیگر از آن بسیار کم و تنها در زمینه کنترل بو و معدودی استفاده های پزشکی بود. اکنون کاربردهای بی شماری برای این ماده گنا شناخته شده است و تلاش برای یافتن مصارف جدید همچنان ادامه دارد. در ذیل به بررسی کاربردهای ازن در زمینه پرورش ماهی و سایر آبزیان با تکیه بر نکات و مسایل عمده آن خواهیم پرداخت.

مطلب کامل را در کاربرد ازن در پرورش ماهی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

کلیه واکنش های شیمیایی، بیوشیمیایی و درنهایت بیولوژیکی در محیط آبی صورت می گیرد. به همین دلیل کلیه پیوندهای بین مولکولی خصوصا پیوندهای یونی، واندروالسی، الکترواستاتیک و هیدروژنی که پایه و اساس واکنش های آزمایشگاهی هستند تحت تاثیر مواد محلول و غیرمحلول آب قرار می گیرند. بنابراین می توان گفت مهمترین ماده شیمیایی مورد استفاده در یک آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی و یا کارخانه های تولید محصولات شیمیایی و غذایی، آب خالص می باشد که تاکنون تهیه آن با روش های متداول به علت مصرف انرژی بالا، پساب بسیار زیاد آن و هزینه های نگهداری آن، مشکلات فراوانی را برای آزمایشگاه ها بوجود می آورده است.

مقاله کامل را در طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزه بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

آب فراوان ترین ماده است که در طبیعت به حالت جامد، مایع و گاز موجود است، و از دوعنصر اکسیژن و هیدروژن که در دمای معمولی به صورت گاز هستند تشکیل یافته است، آب گواراترین نوشیدنی است و سلول های بدن انسان بدون وجود این ماده قادر به ادامه حیات نیستند.

آب بهترین حلال شیمیایی است، بسیاری از از گازها و مواد معدنی به آسانی در آن حل می شوند.

مطلب کامل را در آب و آنالیز آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

اگرچه آب ماده ای مغذی محسوب نمی شود، ولی یکی از ارکان حفظ حیات هر جاندار است. بخش عمده ای از سلول ها و بافت های حیوانات از آب تشکیل شده است. حیوان محروم از آب سریع تر از حیوانی که از مواد غذایی محروم شده باشد می میرد. وجود آب برای حفظ تعادل مایعات بدن، دفع مواد زاید، حفظ تعادل صحیح یون ها، کمک به هضم، جذب و سوخت و ساز موادغذایی ضروری است، همچنین بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی که آنزیم ها در آن دخالت می کنند در محیط مایع صورت می گیرند.

مقاله کامل را در آب دام و طیور و عوارض آلودگی آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

رشد روزافزون جمعیت، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، توزیع نامناسب منابع آب و خشکسالی های دوره ای، اکثر کشورها را به جستجوی منابع جدید آب سوق داده است. امروزه کمبود منابع آبی و آلودگی آب ها، مدیریت نامناسب آب های در دسترس، رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی از جمله مشکلات جهانی مرتبط با آب ها می باشند. با افزایش جمعیت، میزان تولید فاضلاب افزایش یافته و اگر فاضلاب تولیدی به طور مناسبی تصفیه و مورد استفاده مجدد قرار گیرد، می تواند بخشی از کمبود منابع آبی را جبران کند.

مقاله کامل را در آب خاکستری و ضرورت تصفیه آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

همه موجودات زنده به آب تمیز و پاک نیاز دارند. اهمیت این موضوع برای موجودات آبزی دوچندان است. بسیاری از آلودگی هی می توانند به آب ها راه پیدا کنند. سه منبع رایج آن عبارتند از: خاک، کود و باکتری. هنگامی که باران می بارد، خاک درون رودخانه ها و نهرها را می شوید و می تواند گیاهان موجود در آب، حیوانات ریز و تخم ماهی ها را از بین ببرد، آبشش ماهی ها را مسدود کند و جلوی نور آفتاب را بگیرد. مواد مغذی کودها باعث آلوده کردن دریاچه، تالاب و مخازن آب می شوند. نیتروژن و فسفر رشد جلبک ها را سرعت می بخشند و آب را به رنگ سبز درمی آورند.

مطلب را در آب شیلات و عوارض آلودگی آن ادامه دهید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

مهم ترین آلاینده موجود در آب خاکستری دترجنت های مورد استفاده در پودر لباسشویی می باشد، این شوینده ها حاوی مقدار زیادی نمک و در مواردی ترکیبات فسفاته می باشند، گاهی نیز قلیایی هستند. مطالعات نشان می دهد نسبت ازت به فسفر در آب خاکستری برابر دو می باشد در حالیکه در مقایسه با نسبت ازت به فسفر ده که برای گیاهان در جذب نوترینت ها بهینه است، بسیار پایین بوده و این نکته در استفاده مجدد از آب خاکستری جهت آبیاری بسیار مهم می باشد.

مطلب را می توانید در مشکلات ناشی از کاربرد آب خاکستری تصفیه نشده ادامه دهید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

آب خاکستری تولیدی به علت محصولات مختلف مصرفی، نوع منبع آب و عادات مردم دارای مشخصه های بسیار متنوع می باشد. اگرچه کیفیت آب خاکستری در مناطق مختلف متفاوت می باشد، اما آنالیز آن نشان می دهد که آب خاکستری تولید شده در آشپزخانه و ماشین لباسشویی از نظر مواد آلی و آلاینده های فیزیکی مقدار بالاتری را نسبت به آب خاکستری تولیدی در حمام و مخلوط آب خاکستری و فاضلاب دارند.

ادامه مقاله را میتوانید در کیفیت آب خاکستری و مقایسه آن با آب فاضلاب خانگی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

برای استفاده از آب سطحی لازم است قبل از برداشت، مطالعه دقیقی در مواقع مختلف سال روی آن انجام گیرد. ترکیب آب به ویژه از لحاظ تیرگی، قدرت رسوب گذاری و درجه هیدروتیمتری، pH، مقدار ماده آلی و مقدار اشریشیاکولی باید به دقت بررسی شود. این مطالعات باید بر ریزابه های بالادست که رودخانه، سد یا دریاچه ای که از آن تغذیه می کنند نیز انجام شود و حداقل در یک دوره اقلیمی کامل و همچنین طی سال های زیادی انجام شود و حداقل در یک دوره اقلیمی کامل و همچنین طی سال های زیادی انجام شود. این مشاهدات برای تعیین صحیح روش تصفیه ضروری است.

ادامه مطلب را در تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

برای استفاده از آب سطحی لازم است قبل از برداشت، مطالعه دقیقی در مواقع مختلف سال روی آن انجام گیرد. ترکیب آب به ویژه از لحاظ تیرگی، قدرت رسوب گذاری و درجه هیدروتیمتری، pH، مقدار ماده آلی و مقدار اشریشیاکولی باید به دقت بررسی شود. این مطالعات باید بر ریزابه های بالادست که رودخانه، سد یا دریاچه ای که از آن تغذیه می کنند نیز انجام شود و حداقل در یک دوره اقلیمی کامل و همچنین طی سال های زیادی انجام شود و حداقل در یک دوره اقلیمی کامل و همچنین طی سال های زیادی انجام شود. این مشاهدات برای تعیین صحیح روش تصفیه ضروری است.

ادامه مطلب را در تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

آب خاکستری تولیدی به علت محصولات مختلف مصرفی، نوع منبع آب و عادات مردم دارای مشخصه های بسیار متنوع می باشد. اگرچه کیفیت آب خاکستری در مناطق مختلف متفاوت می باشد، اما آنالیز آن نشان می دهد که آب خاکستری تولید شده در آشپزخانه و ماشین لباسشویی از نظر مواد آلی و آلاینده های فیزیکی مقدار بالاتری را نسبت به آب خاکستری تولیدی در حمام و مخلوط آب خاکستری و فاضلاب دارند.

ادامه مقاله را میتوانید در کیفیت آب خاکستری و مقایسه آن با آب فاضلاب خانگی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

مهم ترین آلاینده موجود در آب خاکستری دترجنت های مورد استفاده در پودر لباسشویی می باشد، این شوینده ها حاوی مقدار زیادی نمک و در مواردی ترکیبات فسفاته می باشند، گاهی نیز قلیایی هستند. مطالعات نشان می دهد نسبت ازت به فسفر در آب خاکستری برابر دو می باشد در حالیکه در مقایسه با نسبت ازت به فسفر ده که برای گیاهان در جذب نوترینت ها بهینه است، بسیار پایین بوده و این نکته در استفاده مجدد از آب خاکستری جهت آبیاری بسیار مهم می باشد.

مطلب را می توانید در مشکلات ناشی از کاربرد آب خاکستری تصفیه نشده ادامه دهید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

همه موجودات زنده به آب تمیز و پاک نیاز دارند. اهمیت این موضوع برای موجودات آبزی دوچندان است. بسیاری از آلودگی هی می توانند به آب ها راه پیدا کنند. سه منبع رایج آن عبارتند از: خاک، کود و باکتری. هنگامی که باران می بارد، خاک درون رودخانه ها و نهرها را می شوید و می تواند گیاهان موجود در آب، حیوانات ریز و تخم ماهی ها را از بین ببرد، آبشش ماهی ها را مسدود کند و جلوی نور آفتاب را بگیرد. مواد مغذی کودها باعث آلوده کردن دریاچه، تالاب و مخازن آب می شوند. نیتروژن و فسفر رشد جلبک ها را سرعت می بخشند و آب را به رنگ سبز درمی آورند.

مطلب را در آب شیلات و عوارض آلودگی آن ادامه دهید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

اگرچه آب ماده ای مغذی محسوب نمی شود، ولی یکی از ارکان حفظ حیات هر جاندار است. بخش عمده ای از سلول ها و بافت های حیوانات از آب تشکیل شده است. حیوان محروم از آب سریع تر از حیوانی که از مواد غذایی محروم شده باشد می میرد. وجود آب برای حفظ تعادل مایعات بدن، دفع مواد زاید، حفظ تعادل صحیح یون ها، کمک به هضم، جذب و سوخت و ساز موادغذایی ضروری است، همچنین بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی که آنزیم ها در آن دخالت می کنند در محیط مایع صورت می گیرند.

مقاله کامل را در آب دام و طیور و عوارض آلودگی آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

رشد روزافزون جمعیت، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، توزیع نامناسب منابع آب و خشکسالی های دوره ای، اکثر کشورها را به جستجوی منابع جدید آب سوق داده است. امروزه کمبود منابع آبی و آلودگی آب ها، مدیریت نامناسب آب های در دسترس، رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی از جمله مشکلات جهانی مرتبط با آب ها می باشند. با افزایش جمعیت، میزان تولید فاضلاب افزایش یافته و اگر فاضلاب تولیدی به طور مناسبی تصفیه و مورد استفاده مجدد قرار گیرد، می تواند بخشی از کمبود منابع آبی را جبران کند.

مقاله کامل را در آب خاکستری و ضرورت تصفیه آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

آب فراوان ترین ماده است که در طبیعت به حالت جامد، مایع و گاز موجود است، و از دوعنصر اکسیژن و هیدروژن که در دمای معمولی به صورت گاز هستند تشکیل یافته است، آب گواراترین نوشیدنی است و سلول های بدن انسان بدون وجود این ماده قادر به ادامه حیات نیستند.

آب بهترین حلال شیمیایی است، بسیاری از از گازها و مواد معدنی به آسانی در آن حل می شوند.

مطلب کامل را در آب و آنالیز آن بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

با شروع قرن بیست و یکم کاربردهای مختلف ازن به شدت رو به گسترش است. در قرن گذشته استفاده از ازن عمدتا منحصر به تصفیه آب و فاضلاب ها می شد و استفاده های دیگر از آن بسیار کم و تنها در زمینه کنترل بو و معدودی استفاده های پزشکی بود. اکنون کاربردهای بی شماری برای این ماده گنا شناخته شده است و تلاش برای یافتن مصارف جدید همچنان ادامه دارد. در ذیل به بررسی کاربردهای ازن در زمینه پرورش ماهی و سایر آبزیان با تکیه بر نکات و مسایل عمده آن خواهیم پرداخت.

مطلب کامل را در کاربرد ازن در پرورش ماهی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

کلیه واکنش های شیمیایی، بیوشیمیایی و درنهایت بیولوژیکی در محیط آبی صورت می گیرد. به همین دلیل کلیه پیوندهای بین مولکولی خصوصا پیوندهای یونی، واندروالسی، الکترواستاتیک و هیدروژنی که پایه و اساس واکنش های آزمایشگاهی هستند تحت تاثیر مواد محلول و غیرمحلول آب قرار می گیرند. بنابراین می توان گفت مهمترین ماده شیمیایی مورد استفاده در یک آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی و یا کارخانه های تولید محصولات شیمیایی و غذایی، آب خالص می باشد که تاکنون تهیه آن با روش های متداول به علت مصرف انرژی بالا، پساب بسیار زیاد آن و هزینه های نگهداری آن، مشکلات فراوانی را برای آزمایشگاه ها بوجود می آورده است.

مقاله کامل را در طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزه بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

حضور کلر آزاد یا سایر مواد اکسید کننده قوی در آب خوراک RO با غشا پلی آمید سبب تخریب یکنواخت این نوع غشا می گردد.البته عموما مواد اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند. در اغلب سیستم های RO با غشا پلی آمید حتما با تزریق مواد احیا کننده، ماده اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند.

ادامه مطلب را می توانید در حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های RO بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

امروزه تصفیه و استفاده مجدد از آب خاکستری جهت مصارف غیرآشامیدنی به عنوان یک منبع آب در نواحی خشک و نیمه خشک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جنبه های اقتصادی و کیفیت پساب موردنیاز برای استفاده مجدد، آب خاکستری می تواند در مراحل مختلفی مورد تصفیه قرار گیرد.

ادامه مطلب را می توانید در روش های تصفیه آب خاکستری بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

چگونه میتوانید تشخیص دهید که به دستگاه تصفیه آب و یا فیلتر آب نیاز دارید؟ چگونه میتوانید بهترین فیلتر آب را سفارش دهید و از کجا می توانید شروع کنید؟ در ادامه این مقاله مرحله های مفیدی برای انتخاب درست تصفیه آب منزلتان آورده شده است.

انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

ویژگی های آب خاکستری در درجه اول به نوع منبع تامین آب و در مرحله بعد به نوع شبکه توزیع آب و جمع آوری آب خاکستری و نوع فعالیت های انجام شده در منازل بستگی دارد.

ترکیبات موجود در آب خاکستری به عوامل زیر بستگی دارد:

- کیفیت و نوع منبع تامین آب ( آب زیرزمینی یا آب لوله کشی )

- نوع شبکه توزیع آب آشامیدنی

- نوع شبکه جمع آوری آب خاکستری ( به علت شستشواز لوله، فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی در دیواره لوله )

- فعالیت های خانگی ( سبک زندگی، عادت مردم، استفاده از محصولات شیمیایی )

- نوع منبع تولید آب خاکستری ( سینک ظرفشویی، حمام، روشویی و لباسشویی )

- نوع منبع تولید: صنعتی یا خانگی مانند لباسشویی

- موقعیت جغرافیایی

- خصوصیات دموگرافیک و سطح شغلی

- مقدار آب مصرفی جهت تخلیه مواد

 

برای اطلاع از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و میولوژیکی آب خاکستری مقاله ویژگی های آب خاکستری را مطالعه کنید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

این بیماری ها بوسیله باکتری های بیماری زا، ویروس ها، پروتوزوئرها و کرم ها در انسان ایجاد می شوند. منابع و مخازن آب از جمله رودخانه ها، کانال آب ها، دریاچه ها و سدها بویژه در مناطق گرمسیر، محلی مناسب برای انتشار اینگونه بیماری ها می باشند. این نوع مخازن آب زمینه را برای رشد میزبان های واسط انگل ها مانند حلزون ها، ماهی ها و گیاهان آبزی و ناقلین بیماری ها مانند پشه ها و سایر ات گزنده فراهم می سازند. علیرغم کوشش مسئولین برای بهسازی آب بخصوص در مناطق گرمسیر، این بیماری ها ممکن است ایجاد شوند، در نتیجه قبل از برطرف ساختن آلودگی آب باید به وضعیت بهداشتی محیط زیست و مردم رسیدگی شده و آموزش های لازم به آنها بدهند تا از آلودگی آب جلوگیری شود.

ادامه مقاله را در بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

شرکت های تصفیه آب از دانش خود برای حذف انواع مختلف آلاینده ها از آب استفاده می کنند. توجه داشته باشید که برخی از شرکت های تجاری ممکن است اصطلاح خالص را در بازاریابی خود استفاده کنند، که یک اصطلاح نادرست برای توصیف تصفیه آب است. آب خالص H2O است، نه هیچ چیز دیگری، که یک ماده نادر است و در حالت خالص خود کمتر دیده می شود.

ادامه مطلب را در راهنمای دستگاه تصفیه آب خانگی بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

برای انتخاب یک روش بهینه جهت تصفیه آب خاکستری فاکتورهای زیادی تاثیرگذار هستند. از مهم ترین فاکتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- خصوصیات و ویژگی های آب خاکستری و کیفیت پساب مورد انتظار جهت استفاده مجدد با اهداف مختلف
2- روش اجرا و بهره برداری از سیستم مورد استفاده
3- هزینه های بهره برداری و نگهداری و میزان مصرف انرژی سیستم مورد استفاده

مقاله کامل را می توانید در انتخاب یک روش بهینه جهت تصفیه آب خاکستری بخوانید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

مواد تشکیل دهنده ممبران (ممبرین) از نوع مواد نیمه نفوذپذیر یا نیمه تراوا می باشند که مانع عبور آلودگی های شیمیایی و املاح نامطلوب و حتی ویروس ها و باکتری ها  می گردند بطوریکه ناخالصی ها از خروجی فاضلاب ممبران به بیرون هدایت می شوند و تنها آب از این غشاها عبور می نماید، غشای ممبران توانایی این را دارد که املاح نامناسب موجود در آب تا ابعاد 0.0001 میکرون را حذف نماید بدین صورت آبی پاک به دست می آید.

برای خواندن کامل مطلب به ممبران چیست و چطور کار می کند؟ سر بزنید.


سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
alborzbaan پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان مووی فا زندگی برتر ۩۞۩ خانه الکترونیکی ۩۞۩ سانیا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. اخبار جدید تکنولوژی کاسپین تجهیز نیرو بهترین مطالب روز